Veiligheid

Deze pagina gaat over veiligheid in en om de kerk. Berichten over terreur bereiken ons bijna dagelijks en het is goed om met nuchter verstand te kijken welke maatregelen kerken moeten nemen.

Allereerst is het belangrijk te beseffen dat een kerk een openbaar gebouw is. Iedereen is welkom, zeker omdat het Woord van de Heere verspreid moet worden. Zie hiervoor de opdracht aan de discipelen en daarmee aan alle christenen in Mattheus 28:19 “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb”. Daarnaast is het goed om stil te staan bij de voorzienigheid en de bewarende hand van de Heere, zoals ook beschreven staat in Psalm 91: “Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!” In dat vertrouwen en die afhankelijkheid maatregelen nemen tegen ongewenste gebeurtenissen is groot.

Aan welke preventieve maatregelen buitenom de kerkdienst kunt u denken:

 • Stel een commissie veiligheid in, die met verstand van zaken preventieve maatregelen kan nemen en de kerkenraad kan adviseren. Deze commissie communiceert met onder andere de EHBO commissie en onderhoudscommissie.
 • Overleg met politie (buurtagent), burgerlijke gemeente, kerkelijke gemeenten over te nemen maatregelen.
 • Schaf een camerasysteem aan. Zo heeft de koster goed overzicht wat er gebeurt in en rond de kerk. Kies voor een camera die kan zwenken (dome camera) zodat personen gevolgd kunnen worden. Het is een must dat de beelden een bepaalde tijd worden opgeslagen. Zo kan bij diefstal worden teruggekeken en dat geldt natuurlijk ook voor andere situaties.
 • Zorg voor goede verlichting aan de buitenzijde van de kerk.
 • Plaats betonnen bloembakken of palen voor deuren, zodat er niet met een voertuig naar binnen kan worden gereden.
 • Roep gemeenteleden op om verdachte of afwijkende situaties te melden.
 • Investeer in een goede relatie met de buren: spreek met hen af dat zij, ook tijdens een kerkdienst, de kerk (koster) kunnen bellen als ze een verdachte situatie zien.

Enkele preventieve adviezen (voor, tijdens of na de kerkdienst):

 • Spreek onbekende personen aan. Dit kan een taak zijn van de koster om iemand een Bijbel te geven en een plaats te wijzen. Ook de evangelisatiecommissie heeft hierbij een taak. Dit zorgt dat mensen zich welkom voelen en kan ongewenst gedrag voorkomen, mede door het uitreiken van een liturgie zodat duidelijk is wat de gewone gang van zaken is. Vertrouwt u de persoon niet, overleg dan met bijvoorbeeld de (hulp)koster, kerkenraad etc. of u politie moet waarschuwen. Als u iemand een plaats aanwijst waarbij u een ‘niet-pluis gevoel’ heeft, zet iemand dan achterin de kerk zodat diegene ook makkelijk uit de kerk gehaald kan worden. Zorg er vooraf voor dat diegene zijn jas ophangt buiten de kerkzaal.
 • Bij aanvang van de dienst is het belangrijk dat de koster een ronde loopt langs de kerk om opvallende zaken te signaleren. Zo moet de koster controleren of de nooduitgangen vrij zijn. Kijk rond in de omgeving of er geen verdachte voertuigen of personen rond de kerk zichtbaar zijn.
 • Na de controleronde moeten alle deuren zo worden afgesloten, dat zij alleen nog maar via de binnenzijde zijn te openen.
 • Let op tassen en dozen die onbeheerd in of buiten de kerk staan.
 • Is er een crèche in de directe omgeving van de ingang, spreek dan met de oppasdienst af dat zij voor niemand de deur mogen openen. Als iemand op het raam tikt, moeten zij de koster waarschuwen.
 • Voordat de koster de deur opent, bepaalt hij door middel van een visuele controle of hij de deur opent of niet. Neem geen risico.
 • Zorg voor back-up van de koster: ga eventueel met twee personen naar de deur als er wordt aangebeld. Het is ook mogelijk om contact te hebben met een portofoon met een hulpkoster.

Wat te doen als er een terroristische aanslag plaatsvindt:
In een artikel in het Reformatorisch Dagblad worden enkele tips gegeven:

 • Vlucht
 • Duik onder de bank
 • Bid
 • Geen georganiseerd verzet regelen, spontane acties kunnen effect hebben

Misschien denkt u na het lezen van bovenstaande: moet dit nu zo openlijk worden beschreven? Deze tips zijn echter zo algemeen dat een terrorist die ook wel weet. Wilt u een plan op maat voor uw gemeente? Neem dan contact op met een beveiligingsadviseur.
Een kerkenraad behoort ook intern deze zaken te bespreken. Niet bij een reële dreiging, maar al in een zo vroeg mogelijk stadium.

 

Links: