RIE

Iedere organisatie, ongeacht de omvang, is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Aan de hand van knelpunten en risico’s behoort een plan van aanpak te worden gemaakt om aan te geven hoe de knelpunten en risico’s worden aangepakt. Het ontbreken van een RI&E kan worden beboet.

Veel informatie over een RI&E is te vinden op onderstaande websites:

Voor het opstellen van een RI&E kan een bedrijf worden ingehuurd, het is echter ook mogelijk het model van de PKN, zoals hierboven staat, te gebruiken. Belangrijk hierbij is dat er een aanspreekpunt is in de kerk die de RI&E afneemt, beheert en de aanpassingen monitort.