Welkom

Welkom op ehbocommissie.nl, de website over hulpverlening en veiligheid in kerken

Hulpverlening en veiligheid in kerken is in veel gevallen allang geen ondergeschoven kindje meer. Ieder (kerk)gebouw behoort wettelijk gezien een ontruimingsplan te hebben om in geval van nood de kerk op een goede en adequate manier te ontruimen, waarin aandacht is voor praktische zaken. Bijvoorbeeld waar de hoofdafsluiters zijn, wat te doen bij een stroomstoring, wat te doen als er een ramp in de omgeving plaatsvindt en de sirenes afgaan, etc. In dit ontruimingsplan is vaak het eerste hulp gedeelte in mee genomen.
Ook moet aandacht zijn voor veiligheid in en om de kerk. Dit heeft veel raakvlakken met hulpverlening, maar gaat verder. Denk hierbij aan cameratoezicht, het opvangen en wegwijs maken van onbekende kerkgangers en aanspreken personen aanspreken bij twijfel over hun komst. Dit heeft alles te maken met de veranderende wereld. Iedereen is welkom in de kerk, maar gezien de terreurdreiging behoren er wel maatregelen genomen te worden. Meer over dit thema vindt u terug op de pagina veiligheid.

ehbocommissie

In sommige kerken is de opkomst van kerkgangers hoog. Zo zijn er gemeenten die meer dan 2000 leden hebben en dit aantal wekelijks in de kerk hebben. Dat vergt op hulpverleningsgebied wel de nodige aandacht. Maar ook in kleinere kerken kan er van alles gebeuren. De informatie op deze website is bruikbaar voor iedere kerk, ongeacht de omvang.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het hebben van een EHBO commissie. De uitvoering hiervan behoort echter niet bij een kerkenraad te liggen, maar bij een gemeentelid die aangesteld wordt als coördinator. Uiteraard behoort er wel een afgevaardigde van de kerkenraad zitting te nemen in de commissie.

Deze site bevat veel informatie en handleidingen over de hulpverlening in kerken. De informatie is niet alleen toegespitst op de eerste hulpverlening (EHBO), maar ook op de bedrijfshulpverlening (BHV). Aangezien deze taak dikwijls is ondergebracht in een EHBO commissie, hebben we ervoor gekozen deze website ook zo te noemen. 

We hopen dat u op deze site vinden kunt wat u zoekt. Mist u iets of wilt u om een andere reden contact opnemen met de webmaster, doe dat dan via het contactformulier. Via het contactformulier kunt u ook bijlages meesturen, bijvoorbeeld uw ontruimingsplan. We houden ons aanbevolen!

Vergeet niet om op onze pagina met aanbiedingen te kijken!