RI&E

Iedere organisatie, ongeacht de omvang, is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Aan de hand van knelpunten en risico’s behoort een plan van aanpak te worden gemaakt om aan te geven hoe de knelpunten en risico’s worden aangepakt. Het ontbreken van een RI&E kan worden beboet.

Veel informatie over een RI&E is te vinden op onderstaande websites:

Wij helpen niet bij het opstellen van een RI&E, er zijn bedrijven die daar voldoende expertise voor hebben. Tevens kan een model, zoals hierboven beschreven staat, eventueel gebruikt worden.