Protocollen

Op deze pagina kunt u eerste hulp protocollen en ontruimingsplannen downloaden. Naam van de kerk en het kerkgenootschap dienen nog ingevuld te worden, evenals eventuele aanpassingen die kerkspecifiek zijn. Hulp nodig? Neem gerust contact op!
Bij het opstellen van een plan is het goed om te beseffen dat het schrijven ervan maatwerk is. Het blind kopiëren heeft geen zin, maar zie onderstaande voorbeelden als basis die verder uitgewerkt moet worden. Verder is het goed te beseffen dat situaties in kerken kunnen afwijken, bijvoorbeeld: is er een crèche in de kerk of buiten de kerk gesitueerd?

Ook zijn we op zoek naar ontruimingsplannen van andere kerken, zodat er diverse soorten ontruimingsplannen te downloaden zijn. Uiteraard worden de naam van de kerk en NAW-gegevens verwijderd. Mail ons.

Weet u dat Bouwbesluit 2012 in art. 7.11a sinds 1 juli 2015 eisen stelt aan het aanwijzen van ontruimers?

 

BHV

 

EHBO

 

Overig

 

EHBOcommissie.nl in het nieuws