Eerste hulpverlening

Eerste hulpverlening in de kerk heeft altijd veel impact. Er ontstaat veel onrust tijdens een dienst en aandacht voor de preek verdwijnt in het geheel. Daarnaast is er bij slachtoffers sprake van schaamte.

De hulpverleners dienen de privacy van het slachtoffer zoveel mogelijk te waarborgen en af te schermen van andere kerkgangers. Dit kan door het slachtoffer na het veiligstellen van de ABC (airway – breathing – circulation) direct naar een rustige en afgelegen plek te vervoeren op zo ‘humaan’ mogelijke wijze. Dat betekend voor slachtoffers die buiten bewustzijn zijn per brancard vervoerd worden, slachtoffers die bij bewustzijn zijn worden per rolstoel vervoerd.

In diverse kerken is het een gewoonte dat bij een EHBO geval in de kerk ook de coördinator EHBO (C-EHBO) polshoogte gaat nemen en zo nodig adviseert en ondersteund. Deze functie komt het meest tot zijn recht als de C-EHBO hoger opgeleid is, bijvoorbeeld verpleegkundige of arts.

Een andere optie, bij bijvoorbeeld een reanimatie, is (een deel van) de kerk te ontruimen, maar dit heeft veel impact en betekend in veel gevallen dat de kerkdienst beëindigd moet worden.

In het algemeen zullen de hulpverleners een balans proberen te vinden tussen enerzijds de kerkdienst zo min mogelijk te verstoren en anderzijds een zo goed mogelijke hulpverlening. De nadruk behoort primair op een zo goed mogelijke hulpverlening te liggen, zonder paniek of ophef in de gemeente.

Na ieder incident is het goed om een registratieformulier in te vullen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt wat er gebeurt in een jaar. Tevens kunnen de formulieren bij een jaarlijkse evaluatie worden doorgenomen.

Het is belangrijk dat afspraken worden vastgelegd, bijvoorbeeld in een EHBO plan. Op deze website staan bij Protocollen & ontruimingsplannen voorbeeld plannen en andere handige documenten.