Begeleiding

Ieder incident maakt indruk op hulpverleners en omstanders. Het is daarom goed om na afloop van het incident de gang van zaken door te spreken. Wat is er gebeurd, hoe is er gehandeld, wat ging er goed en wat ging er minder goed. Als er een registratieformulier is gebruikt kan die als leidraad worden gebruikt bij de bespreking.

Vaak komen er na een incident allerlei waardevolle tips waar zeker iets meegedaan moet worden. Dit kunnen kleinschalige zaken zijn, zoals de aanschaf van materiaal, maar het kan ook ingrijpender, bijvoorbeeld het aanpassen van een ontruimingsplan omdat bepaalde onderdelen in werkelijkheid onwerkbaar blijken te zijn.

De begeleiding die hulpverleners nodig hebben is vaak beperkt. Vaak is het voldoende om direct na het incident een gesprek te hebben met alle betrokken hulpverleners. Maar als er een ingrijpend incident is geweest kan het in sommige gevallen nodig zijn dat de begeleiding veel intensiever wordt dan intern aangeboden kan worden. Er zal dan professionele hulp moeten worden ingeschakeld. Het spreekt voor zich dat hier niet te lang mee gewacht dient te worden. Het is goed om hiervoor een stappenplan op te stellen.