Nieuws

Lees algemene nieuwsberichten op onze Facebook pagina of Twitter account. Die berichten zijn ook zonder aangemeld te zijn te lezen. Op 8 juni 2018 mocht ik spreken over het thema veiligheid op de kostersdag van de Gereformeerde Gemeenten. Door middel van stellingen zijn we het gesprek aangegaan over veiligheid. In het Reformatorisch Dagblad verscheen een […]

RI&E

Iedere organisatie, ongeacht de omvang, is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Aan de hand van knelpunten en risico’s behoort een plan van aanpak te worden gemaakt om aan te geven hoe de knelpunten en risico’s worden aangepakt. Het ontbreken van een RI&E kan worden beboet. Veel informatie over een RI&E is te vinden op […]

Welkom

Welkom op ehbocommissie.nl, de website over hulpverlening en veiligheid in kerken Hulpverlening en veiligheid in kerken is in veel gevallen allang geen ondergeschoven kindje meer. Ieder (kerk)gebouw behoort wettelijk gezien een ontruimingsplan te hebben om in geval van nood de kerk op een goede en adequate manier te ontruimen, waarin aandacht is voor praktische zaken. Bijvoorbeeld […]

Eerste hulpverlening

Eerste hulpverlening in de kerk heeft altijd veel impact. Er ontstaat veel onrust tijdens een dienst en aandacht voor de preek verdwijnt in het geheel. Daarnaast is er bij slachtoffers sprake van schaamte. De hulpverleners dienen de privacy van het slachtoffer zoveel mogelijk te waarborgen en af te schermen van andere kerkgangers. Dit kan door […]

Ontruiming

Ondanks het feit dat er verschillende voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen zijn getroffen kan er toch in het kerkgebouw iets gebeuren (brand, gasontsnapping, bommelding). Dergelijke situaties kunnen levensbedreigend zijn voor de aanwezigen in de kerk. Het is daarom een noodzaak om een hulpverleningsorganisatie te hebben. Hierdoor kan het ontruimen van de kerk en de omliggende zalen […]

Protocollen

Op deze pagina kunt u eerste hulp protocollen en ontruimingsplannen downloaden. Naam van de kerk en het kerkgenootschap dienen nog ingevuld te worden, evenals eventuele aanpassingen die kerkspecifiek zijn. Hulp nodig? Neem gerust contact op! Bij het opstellen van een plan is het goed om te beseffen dat het schrijven ervan maatwerk is. Het blind kopiëren […]

Begeleiding

Ieder incident maakt indruk op hulpverleners en omstanders. Het is daarom goed om na afloop van het incident de gang van zaken door te spreken. Wat is er gebeurd, hoe is er gehandeld, wat ging er goed en wat ging er minder goed. Als er een registratieformulier is gebruikt kan die als leidraad worden gebruikt […]

Materialen

In kerken zijn vaak diverse hulpverleningsmaterialen in gebruik. Hieronder een overzicht van wat men aan zou kunnen schaffen. Brancard met deken en hoofdkussentje. Het aantal is afhankelijk van de omvang van de kerk. Bij een wat grotere kerk is het praktisch gezien handig om op enkele strategische plaatsen een brancard neer te zetten. Gebruik een […]